Krovstvo

Krovstvo je dejavnost, ki poskrbi za streho

Vse za dom

Hiša se gradi v različnih stopnjah in med njimi je krovstvo med bolj pomembnimi. Pri krovstvu gre za ureditev strehe. Streha za vsak objekt predstavlja bolj pomemben del, ki je še posebej izpostavljen in ščiti hišo pred vsemi zunanjimi vremenskimi razmerami. Pri strehi je treba poskrbeti, da bo poleg zaščite tudi pasala k celotni podobi hiše in bo narejena kvalitetno, kar bo pripomoglo k njeni dolgi življenjski dobi.

Krovstvo poskrbi za dela na strehi

Krovstvo je obsežna panoga, ki poleg izgradnje strehe poskrbi tudi za načrtovanje in možno kasnejšo prenovo strehe. Že pred izgradnjo strehe se je potrebno pozanimati kakšna streha bi bila za hišo primerna, saj je glede na obliko objekta lahko priporočena določena oblika strehe. Poleg tega je treba poskrbeti, da se material in barva strehe skladata z okoljem. V nekaterih območjih je namreč določeno, kakšne strehe so dovoljene in v tem primeru se mora streha prilagoditi določilom. Ta določila so navedena tudi v gradbenem dovoljenju, ki se pridobi že pred začetkom gradnje hiše.

Streha objekta je lahko zelo strma ali pa bolj položna, potem pa tudi manj razširjene oblike, če želite, da bo vaša hiša izstopala. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s krovstvom, so specializirani za vse vrste streh. Pri vsaki obliki in materialu se razlikujejo veščine, ki so potrebne za uspešno postavitev strehe. Krovstvo namreč zahteva širok spekter znanja iz poznavanja mehanskih lastnosti različnih gradnikov, kako se ti obnašajo na različnih naklonih, kakšne naj bodo razdalje med strešnimi elementi in kakšne gradnike umestiti v določeno okolje.

Ker je streha večji projekt pri gradnji, krovstvo ni samostojno pri njeni izgradnji. Za kvalitetno streho so potrebna tudi tesarska in kleparska dela. Tesarska dela se osredotočajo na izgradnjo strešne konstrukcije, ki mora biti izjemno trdna in kakovostna. Marsikdo bi lahko celo rekel, da je tesarstvo pri strehi najbolj pomembno. Če konstrukcija ni zgrajena kvalitetno, tudi ostala dela ne bodo služila svojemu namenu. Pred samo gradnjo strehe je zato pregled konstrukcije ključno, preden se gradnja strehe nadaljuje. Krovstvo in kleparstvo sta dejavnosti, ki sta med seboj močno povezani. Nekateri krovci so izučeni tudi v kleparstvu in pri svojem delu opravljajo obe storitvi. Mojster krovstva in kleparstva poskrbi, da so pri izdelavi ali obnovi strehe upoštevani vsi strešni elementi. Med njih štejemo dimnike, strešna okna in antenske, protistrelne ter ventilacijske cevi. Krovstvo torej poskrbi za polaganje želene kritine, ki mora biti primerna za objekt, na koncu pa se izvedejo še kleparka dela. Kleparstvo se nanaša na dele strehe, pri katerih se uporablja pločevina. Sem se šteje montaža žlebov in odtočnih cevi, pokrivanje okenskih polic, pritrditev elementov proti vetru in ostalim podnebnim vplivom in izdelavo obrob strehe.

krovstvo-1

Ker je streha vedno izpostavljena vremenskim vplivom je pomembno, da je gradnja natančna in jo izvajajo mojstri, ki imajo izkušnje na področju krovstva. V nasprotnem primeru se lahko srečate z zamakanjem, ki poleg škode povzroči tudi dodatne stroške.

Različne vrste streh

Za streho je poleg različnih oblik na voljo tudi več različnih kritin. Izbrano krovstvo vam svetuje, katera vrsta streha bi bila najbolj primerna za vas. Preden se streha pokrije s kritino, se od krovca pričakuje tudi, da poskrbi za toplotno izolacijo in prezračevalni sistem. Glede na naklon strehe, se kritina med seboj razlikuje. Pri strehah z minimalnim naklonom se lahko odločate med bitumensko kritino ali gladko pločevino. Ker je manjši naklon strehe bolj zahteven, natančna pravila določajo postopek izvedbe, da ne pride do zamakanj. Večji nakloni so malo bolj prijazni, saj voda sama odteče s strehe, prav tako pa se z natančnim kritjem in kvalitetnimi kritinami prepreči škoda. Tu se izbira med opečno, betonsko, profilirano ali vlakno-cementno kritino. Vsaka kritina zahteva svoj način montiranja in izučen krovec pozna lastnosti vseh vrst kritin, da končana streha služi svojemu namenu.