Cevna izolacija lahko doprinese k nižanju stroškov ogrevanja

Vse za dom

Dandanes so cene energije že precej visoke, zato je pomembno, da izgube energije zmanjšamo kolikor je le mogoče. Eden od načinov, ki prispeva k manjšanju izgube energije in posledično boljšemu izkoristku energije, je izolacija, kamor sodi tudi cevna izolacija. Če želite izvedeti več o izolaciji cevi, tudi o tem, kako poskrbeti za izolacijo cevi na najboljši način in si želite stopiti v kontakt s podjetjem za izolacijo, se odpravite na priloženo povezavo in se seznanite z vsemi pomembnimi informacijami. Ustrezna izolacija cevi je izjemno pomembna, saj lahko znatno doprinese k manjšanju stroškov ogrevanja, kar je vsekakor vedno dobrodošlo.

Cevna izolacija in boljši izkoristek energije

Zagotovo je za vsak dom in vsak objekt pomembno, da se zagotovi optimalni izkoristek energije. To pomeni, da se izgube energije zmanjšajo na minimalen nivo, k čemur prispeva tudi izolacija, kamor uvrščamo izolacijo cevi. Ravno slednja je za boljši izkoristek energije ključna, saj se skozi neizolirane cevi izgubi dosti energije, cevi pa je v domovih navadno veliko, zato so lahko tudi izgube velike. Ustrezna cevna izolacija pa te izgube zmanjšuje, kar zagotavlja boljši izkoristek energije, posledično pa tudi nižje stroške ogrevanja, saj se energija po nepotrebnem ne izgublja, temveč ostaja v ceveh. Tovrstna izolacija pa na dolgi rok prinaša veliko pozitivnih posledic, tako za lastnike objektov, kot tudi za okolje.

Zakaj je cevna izolacija tako pomembna?

Kvalitetna izolacija cevi torej zmanjšuje izgube energije, kar pomeni nekoliko nižjo položnico za stroške ogrevanja. Dandanes pa so cene energije precej visoke, zato je vsakršen prihranek dobrodošel. Vsekakor pa bi si najverjetneje vsi želeli, da bi plačali račun za energijo, ki smo jo dejansko porabili in ne za izgubljeno energijo, ki je šla v nič. Cevna izolacija pa prinaša še nekatere druge prednosti, kot je tudi boljša zaščita pred prenosom zvoka, ki se lahko širi po ceveh. Poleg tega pa ustrezna izolacija cevi preprečuje pojav kondenzacije, do katere na nezaščitenih ceveh včasih pride. Nabiranje kondenzacije na ceveh lahko pomeni precej nepotrebnih nevšečnosti. Kvalitetna izolacija cevi torej prinaša precej pozitivnih učinkov, zaradi česar se prihranita tako denar kot tudi čas, nenazadnje pa je vedno bolje preprečiti nastanek težav.

Kakšna je kvalitetna cevna izolacija?

Največ prednosti prinaša izolacija cevi, ki je narejena kvalitetno in natančno. Kvalitetna izolacija je tako dovolj elastična, a obenem vsebuje tudi močno odpornost na lomljenje. Pomembno je, da je površina izolacije dovolj čvrsta in močna, saj mora biti odporna na morebitne mehanske poškodbe, ki lahko zmanjšajo učinkovitost izolacije. Prav tako pa mora biti izolacija odporna na vse gradbene materiale, s katerimi bi lahko bila v stiku. Nenazadnje pa je pri izbiri izolacije pomembno še to, da je material okolju prijazen. Na ta način skrbimo za okolje in ga ne izpostavljamo dodatnim bremenitvam. Ob upoštevanju naštetih lastnosti in ustrezni postavitvi izolacije, lahko ta zagotovi optimalne rezultate, nasprotno pa lahko površna cevna izolacija naredi celo več škode kot koristi.

Kako učinkovita je pravzaprav cevna izolacija?

Učinkovitost cevne izolacije najlažje izmerimo tako, da medsebojno primerjamo izoliranost in neizoliranost cevi ter s tem povezane toplotne izgube. Razliko med izoliranimi in neizoliranimi cevmi pa najlažje preverimo na konkretnem primeru. Dvostanovanjska hiša s kotlovnico ima približno 25 do 30 tekočih metrov cevi, ki so trenutno neizolirane. Tovrstna hiša zaradi neizoliranih cevi trenutno izgublja toliko toplotne energije, kolikor je proizvedejo 3 ali celo 4 radiatorji, ki so srednje velikosti. Ta hiša vsako kurilno sezono plačuje za 3 do 4 radiatorje več energije, kot je dejansko porabi, saj zaradi neizoliranih cevi precej energije izgubi. Če bi ta hiša svoje cevi izolirala, bi znatno povečala izkoristek energije, s tem pa zmanjšala stroške ogrevanja. Cevna izolacija je torej pametna naložba, ki prinaša precej prednosti in se tudi hitro povrne.