Negovalec na domu

Strokovno usposobljeni negovalci na domu prilagodijo pomoč vašim potrebam

Zdravje

Za starejše osebe, ki potrebujejo pomoč pri zahtevnejših vsakodnevnih opravilih in pri težjih boleznih, je na voljo kvaliteten negovalec na domu po dostopni ceni. Skupaj z vami Junaki na domu načrtujejo in določajo potek ter način izvajanja pomoči. Negovalec na domu izdela tudi oseben načrt pomoči na domu, ki je prilagojen vašim specifičnim potrebam in zmožnostim. Naš cilj je spodbujati vašo samostojnost pri opravljanju storitev, ki jih še lahko opravljate samostojno. Negovalec na domu nudi obliko pomoči in nego na domu v Ljubljani in okolici, vendar ekipa Junakov na domu deluje tudi drugod po Sloveniji, vključno z Mariborom, Celjem, Koprom in drugimi kraji. Njihova pomoč je na voljo po vsej državi

Kakovostna nega na domu za starejše

Ko se družina sooči s starostjo ali boleznijo enega od svojih članov, se lahko pojavi omejitev pri izvajanju vsakodnevnih dejavnosti in osebnih opravil. Te omejitve se lahko pojavijo zaradi bolezni, poškodbe ali drugih starostnih težav. Pogosto svojci niso izkušeni v negi in oskrbi po poškodbah ter pri drugih zdravstvenih stanjih osebe. Nega na domu lahko za svojce postane zelo stresna in zahtevna, še posebej v težjih primerih. V takšnih primerih je zagotovo potrebna strokovna pomoč. Junaki na domu zagotavljajo pomoč in oskrbo na domu, ki jo izvajajo kvalificirani negovalci na domu. Ekipa je specializirana za zagotavljanje kakovostne oskrbe na domu, tudi v primerih, ko je potrebna zahtevnejša pomoč.

Negovalec na domu
Negovalec na domu vam prinaša udobje in podporo kar v vašem domu.

 

Težja oblika pomoči starejšim na domu, ki jo nudi negovalec na domu, obsega širok nabor storitev, ki pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. To vključuje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih na domu, kot so priprava hrane, čiščenje stanovanja, pranje perila in nakupovanje. Negovalec na domu nudi pomoč pri osebni negi in higieni, ki vključuje kopanje, tuširanje, umivanje zob, las, britje in striženje nohtov. Negovalec na domu pomaga pri oblačenju in slačenju ter pri hranjenju in pitju, spremljamo in pomaga pri gibanju po stanovanju, vključno z uporabo pripomočkov za hojo ali brez njih. Prav tako negovalec na domu pomaga pri vstajanju iz postelje, s stola ali invalidskega vozička. Negovalec na domu poskrbi, da so osnovne življenjske potrebe uporabnika zadovoljene, kot je odhod na stranišče, menjavanje plenic ali urejanje postelje. Poleg tega negovalec na domu skrbi za vzdrževanje in nego osebnih ortopedskih pripomočkov, kot so bergle, invalidski vozički ali opornice. Prav tako negovalec na domu nudi varovanje in nadzor stanja uporabnika preko noči, da zagotovimo njihovo varnost in dobro počutje. Storitev večje pomoči starejšim na domu je prilagojena individualnim potrebam vsakega posameznika, tako da lahko živijo udobno in varno v svojem domačem okolju.

Olajšajte skrb za svojce s kakovostnimi storitvami

Včasih se zgodi, da svojci in bližnji prevzamejo celotno oskrbo in nego osebe, ki jo potrebuje, vendar pa pogosto nimajo potrebnega znanja ali pa sami ne zmorejo v celoti poskrbeti za to osebo. Takšna nega na domu je lahko zelo zahtevna, naporna in utrujajoča. V takih primerih je izjemno pomembno poiskati strokovno pomoč in podporo izvajalcev, ki zagotavljajo kakovostne storitve in imajo potrebno znanje. Poleg izvajanja potrebnih nalog oskrbe in nege, vam lahko negovalec na domu tudi svetuje o tem, kako ravnati v času njihove odsotnosti ali pa vam pomaga pri reševanju morebitnih težav in izzivov, s katerimi se srečujete pri oskrbi bližnjega. S pomočjo strokovnih izvajalcev lahko zagotovite ustrezno oskrbo ter pridobite potrebno podporo in nasvete, ki vam lahko olajšajo celoten proces oskrbe na domu.

Negovalec na domu
Z nasmehom na obrazu, vedno tu za vašo pomoč.

 

Storitve pomoči in oskrbe so namenjene posameznikom, ki se spopadajo s težjimi boleznimi in težavami, kot so Alzheimerjeva bolezen, demenca, Parkinsonova bolezen, kronične bolezni, okrevanje po kapi, nepokretnost ter druga stanja, povezana s staranjem. V takšnih primerih je kakovostna nega na domu zelo dobrodošla. Pogosto se pomoč in oskrba na domu kombinirata tudi z različnimi terapijami, na primer fizioterapijo, delovno terapijo in kinezioterapijo – rehabilitacijsko vadbo. Storitev omogoča starejšim in tistim, ki potrebujejo pomoč pri osebni negi, da ostanejo v udobju svojega doma. To pomeni, da svojci lahko nemoteno opravljajo svoje obveznosti zunaj doma, saj vedo, da bo njihov bližnji prejel vso potrebno oskrbo. Če vas zanima tovrstna storitev, vam želim zaupati, da ekipa Junaki na domu deluje po vsej Sloveniji, vključno z Ljubljano, Mariborom, Koprom in drugimi kraji. Vabijo vas, da stopite v stik z njimi in preverite, ali je takšna oskrba na voljo tudi v vašem kraju.

Izvajalci oskrbe zagotavljajo strokovno nego

Težja oblika pomoči se izvaja za posameznike po operacijah, med boleznijo ali v okviru paliativne oskrbe. Izvajalci oskrbe na domu, ki so ustrezno izobraženi in strokovno usposobljeni, so tisti, ki lahko zagotovijo takšno pomoč. Ta oblika pomoči se pogosto imenuje tudi nega na domu. V Ljubljani, naši prestolnici, je na voljo veliko različnih možnosti za tovrstne storitve. Vendar pa je pomoč potrebna tudi drugod po Sloveniji, zato so Junaki na domu prisotni skoraj povsod. Tako želijo zagotoviti, da ljudje v vseh delih države prejmejo ustrezno pomoč, ne glede na svojo lokacijo. Pomoč v gospodinjstvu se običajno uporablja za ohranjanje ali vzpostavljanje čistoče in reda v vašem domu ali domu tistega, ki sam ni več v polni meri zmožen poskrbeti za to. Storitev vključuje splošno pospravljanje in čiščenje prostorov, postiljanje postelje, zračenje, pranje osebnega perila, pomivanje posode, odnašanje smeti, pomoč pri pripravi hrane in še veliko več. Ekipa Junakov na domu je na voljo, da vam pomaga pri vseh teh opravilih in še dodatno prilagoji storitev vašim potrebam.

Negovalec na domu
Prilagojena nega, ki izboljšuje kakovost vašega življenja.

 

Vloga in odgovornosti negovalca na domu

Negovalec na domu je oseba, ki pomaga posameznikom, ki so oslabeli, bolni ali imajo različne telesne, gibalne ali duševne težave, neposredno na njihovem domu. Nekatere od nalog, ki jih običajno opravlja, vključujejo: sodelovanje z vodjo ali koordinatorjem pomoči na domu pri prepoznavanju in oceni potreb posameznika ter pripravi načrta pomoči. Izvaja gospodinjska dela, kot so priprava obrokov, dostava hrane na dom, pomoč pri nakupih, čiščenje prostorov, pranje in likanje perila ter urejanje formalnosti, kot so plačila računov in opravljanje bančnih opravkov. Po potrebi poskrbi za oskrbo s kurjavo, ozimnico ter pomoč pri urejanju vrta in skrbi za domače živali. Skrbi za celostno osebno higieno posameznika, pomoč pri gibanju in nadzor pravilnega jemanja zdravil. Koordinira izvajanje gospodinjske pomoči in nege, podpora pri vključevanju posameznika v vsakdanje življenje, vzpostavljanje stikov z družino, sosedi ter lajšanje stisk zaradi osamljenosti, prizadetosti ali bolezni. Vodi dnevnik o opravljenem delu, kamor se zapisujejo izvedena opravila in beleži opažanja. Redno se udeležuje sestankov delovne skupine skupaj s koordinatorjem in drugimi člani.

Negovalec je skrbno izbran, prijazen, sočuten in se zaveda telesnih ter čustvenih potreb svojih varovancev. Ima sposobnost hitrega in učinkovitega ukrepanja v primeru potreb. Poleg tega je sposoben spodbujati varovance k samostojnosti pri opravljanju različnih aktivnosti ter jih poslušati, ko potrebujejo pogovor. Pri delu v domovih uporabnikov izkazuje spoštovanje do njihove zasebnosti in lastnine. Oskrbovalec in negovalec na domu uporabljata različno opremo in pripomočke pri izvajanju svojega dela. To vključuje opremo za gospodinjska opravila. Prav tako uporabljajo pripomočke za hišna opravila, na primer orodje za vzdrževanje doma. Poleg tega, negovalec uporablja tudi pribor za osebno higieno. Večina teh stvari je običajno že na voljo pri varovancu doma, vendar pa, če kaj manjka, se negovalec dogovori za nakup manjkajočih stvari. Pomemben del opreme za negovalca je tudi avtomobil, ki ga uporablja za prevoz do varovancev. To je še posebej pomembno, če so varovanci oddaljeni od centrov pomoči. Poleg tega, negovalec zagotavlja tudi prevoz varovancev do zdravnikov in drugih potrebnih obiskov.