izvršba

Izvršba – kako poteka izterjava neplačanih obveznosti?

Zanimivosti

Izterjava dolga ali izvršba se lahko zgodi vsakomur od nas. Tisti, ki ste se že srečali z njo, boste zagotovo potrdili, da so ustrezni ukrepi, odgovornost in doslednost pri plačevanju naših obveznosti do upnikov izredno pomembni za preprečevanje tovrstnih situacij.

Kot pravi pregovor: “Živemu človeku se lahko vse zgodi.” Zato vam želimo podati nekaj pomembnih informacij o izvršbi – kaj je izvršba, kako jo preprečiti ali vsaj omiliti, kako poteka postopek izvršbe in kako ukrepati, ko nas doleti.

Izvršba je pravno sredstvo in skrajni ukrep, ki ga na pobudo sodišča izda Finančna uprava Republike Slovenije za prisilno izterjavo terjatev, ko dolžnik ne poravna svojih denarnih obveznosti do upnika v predpisanem roku za prostovoljno izpolnitev.

Cilj izvršbe in izvršilnega postopka je dolžnika prisiliti, da poravna in izpolni svoje obveznosti do upnika.

V Sloveniji je izvršba zelo pogosta, kar potrjuje zadnji podatek iz leta 2022, ki pravi, da je bilo na centralnem oddelku za verodostojno listino vloženih več kot 100.000 predlogov za izvršbo.

Izvršba se začne s tem, da upnik predlog za izvršbo vloži na sodišče. Sodišče nato preuči primer in v primeru ugoditve izda sklep o izvršbi.

Prvi pomemben nasvet in ukrep proti izvršbi je izjemno preprost in hkrati logičen: Redno plačujte svoje obveznosti! Marsikdo še vedno misli, da je vsak upnik dolžan opozoriti dolžnika na neplačilo in mu poslati opomin, vendar to ni vedno res. Zato se ne zanašajte samo na opomnik v obliki poslanega opomina in pravočasno poravnajte svoje račune ali druge obveznosti. Opomin je le dobra volja upnika, ni pa pogoj za vložitev sodne izvršbe zoper nas. Opomin je obvezen le za tista podjetja, ki fizičnim osebam zagotavljajo javne storitve. V tem primeru mora biti rok plačila najmanj 15 dni.

Če gre za upnika, ki fizičnim osebam zagotavlja javne storitve (elektrika, voda, uporaba stavbnega zemljišča itd.), po opominu sledi opomin pred tožbo, torej nas doleti kar nekaj opozoril, z upoštevanjem katerih se lahko izognemo izvršbi.

Naslednji nasvet, ki ga toplo priporočamo v primeru, da iz kakršnih koli razlogov ne morete poravnati svojih obveznosti, je, da se osebno ali po telefonu obrnete na upnika, pojasnite svojo situacijo in prosite za odlog plačila ali možnost obročnega plačevanja. V večini primerov podjetja prisluhnejo prošnjam in vam priskočijo na pomoč. Zavedati se moramo, da je izvršba za upnike zadnje pravno sredstvo in da jim je v interesu, da se, če je le mogoče, izvršbi izognejo.

 

Kaj pa, če do izvršbe vendarle pride?

Ko kljub pozivom v obliki opomina ali opomina pred tožbo niste poravnali svojih obveznosti do upnika, je upnik upravičen vložiti zahtevek za izvršbo na sodišče, ki ga nato izda Finančna uprava Republike Slovenije. Upnik predlaga način poravnave, bodisi neposredno iz vašega transakcijskega računa bodisi v skrajnem primeru s prodajo vaših nepremičnin ali premičnin.

Pomembno je opozoriti, da boste poleg glavnice, ki predstavlja znesek dolga, dolžni poravnati tudi obresti, sodne stroške in stroške izterjave.

Ko prejmete sklep o izvršbi, svetujemo, da nemudoma ukrepate. Še vedno imate namreč možnost, da se izvršbi izognete, in sicer v roku 8 dni od prejema sklepa o izvršbi. V tem času se lahko z upnikom dogovorite o načinu in času poravnave obveznosti, kar lahko privede do umika izvršbe in prekinitve postopka. Bodite pozorni na pravnomočnost sklepa o izvršbi, saj je kasneje veliko težje urediti nadaljnje ukrepe.

Naslednji nasvet, potem ko ste poravnali svoje obveznosti, je, da o tem obvestite sodišče, da zagotovite ustavitev izvršbe. Na spletni strani obstaja obrazec »Predlog za ustavitev izvršbe, ker je dolžnik svoj dolg poplačal«, ki ga lahko uporabite.

Poleg tega vas želimo opozoriti, da nikakor ne ignorirate pošte, ki jo prejmete s strani sodišča. Vedno se nemudoma odzovite in pravočasno rešite neljubo situacijo.

Pomembno je tudi omeniti, da se lahko zgodi, da je izvršba neutemeljena ali se je pojavila napaka, na primer, da je dolg že poravnan ali da je prišlo do druge napake. V takem primeru je treba čim prej poslati ugovor na sodišče.

V primeru, da se oseba znajde v situaciji, kjer je prezadolžena in ne more poravnati svojih obveznosti, ki jih bremeni izvršba, ter je ta obseg tako velik, da bi močno omejil ali celo onemogočil njen finančni položaj in sposobnost za nadaljnje preživljanje, ima ta oseba možnost predlagati osebni stečaj. Z osebnim stečajem se ustavijo vse izvršbe, poleg tega pa se po končanem postopku tudi dolgovi, ki niso bili poplačani, odpustijo.

Ne glede na razlog izvršbe vam svetujemo, da ohranite mirno kri in pravočasno ukrepate. Ena od možnosti za lažje soočanje in reševanje nastale situacije je pridobitev pravnega nasveta dobrega odvetnika, ki vam bo ustrezno svetoval in poskrbel, da se boste počutili bolj mirne in varne. Odvetnik vam lahko pomaga pri razumevanju postopka izvršbe, varovanju vaših pravic ter iskanju najboljše rešitve za nastalo situacijo.