odkup železa

Odkup železa – storitev, ki se izplača

Zanimivosti

Železo je že več stoletij eden najpomembnejših materialov za proizvodnjo najrazličnejših proizvodov, zato ne preseneča njegova stabilna vrednost na finančnem trgu. Odkup železa je storitev, ki v zadnjem času pridobiva vse pomembnejšo vrednost tako za prodajalce kot odkupovalce železa, hkrati pa prispeva k ponovni uporabi te kovine za namene izdelave novih proizvodov.

Zakaj je železo tako pomembna kovina?

Začetki uporabe železa sodijo v zgodnja leta obstoja človeka. Odvisno od svetovne regije o kateri razmišljamo se je tako imenovana železna doba začela približno 1200 let pred našim štetjem. Odkritje uporabnih vrednosti železa sodi med večje, lahko rečemo celo revolucionarne dosežke sodobnega človeka. Sama železna doba je nasledila kameno in bronasto dobo ter človeštvu dala nov zagon za odkritja.

 

železo uporaba
Uporabna vrednost železa je zelo raznolika in sega daleč v preteklost.

 

Železno dobo kot pomembno dobo vrednotijo vsi arheologi, obdobje pa določa predvsem izdelava orodja in orožja izdelanega iz železa. Čeprav se uporaba železa za izdelavo orodja in orožja danes ne zdi kot nekaj revolucionarnega, pa to ne velja za obdobje zgodnje zgodovine človeštva. Napredek pri lovu ter različnih ročnih delih je omogočila prav uporaba železa, ki ima neprecenljivo vrednost še danes.

Uporabna vrednost železa

Železo je nepogrešljiva kovina, ki jo pridobivamo iz tako imenovane železove rude. Življenja brez te kovine si težko predstavljamo, uporabljamo jo namreč na najrazličnejših področjih našega življenja, vključno z gradbeništvom, avtomobilsko industrijo, izdelavo kuhinjskih pripomočkov in različnih gospodinjskih naprav (na primer hladilnikov, pralnih in pomivalnih strojev…), kot enega najpomembnejših elementov pa železo povezujemo tudi z vlogo pri zdravju našega telesa. S prehrano moramo torej v telo vnesti zadostne količine železa, ki je ključen element za normalno delovanje hemoglobina, na katerega se veže kisik, ki nato po telesu prehaja do vseh celic našega telesa in jim omogoča življenje.

Zakaj je odkup železa smiseln?

Odkup železa zagotavlja pomembno storitev s pomočjo katere lahko vsak posameznik prispeva k ponovni uporabi te široko uporabne kovine ter hkrati zasluži. Mnogi pogosto pravijo, da ne verjamejo v smiselnost reciklaže – zagotovimo vam lahko, da je pri železu vsak tak strah popolnoma odveč. Železo se lahko namreč, podobno kot aluminij in baker, ponovno uporabi večkrat za izdelavo novih in novih produktov. Z ločenim zbiranjem in odvozom železa tako prispevate k temu, da za nove proizvode iz železa ne bo potrebno izkopavanje vedno nove železove rude. To pa bo pomembno prispevalo k naši težnji po bolj čistem okolju brez nepotrebnih emisij toplogrednih plinov, ki sicer v velikem obsegu nastajajo prav pri izkopu različnih rud.

 

železo ponovna uporaba
Ponovna uporaba kovin pomembno prispeva tudi k ohranjanju narave in okolja.

 

Kako poskrbeti za odkup železa?

Vaše delo bo povsem enostavno – lotite se čistilne akcije svojega stanovanja, hiše ali industrijskega obrata ter poskrbite za ločeno zbiranje proizvodov iz železa. Če niste prepričani, ali je material pred vami zares železo, si lahko pomagate z uporabo magneta, ki bo poskrbel, da bodo vaši dvomi popolnoma razblinjeni.

Ko s čistilno akcijo zaključite, preverite oziroma ocenite okvirno težo zbranega železnega materiala. V tej točki se bo namreč potrebno odločiti, ali gre za količino, ki jo boste do kupca, ki izvaja odkup železa, odpeljali sami, ali pa se boste s kupcem dogovorili za prevzem na lokaciji zbranega materiala. Prevzem materialov na lokaciji  bo odvzel del vašega dobička, če boste za transport poskrbeli sami, pa bo finančna vrednost železa odvisna samo od kakovosti zbranega materiala ter same količine materiala. Trenutne cene na trgu so za prodajo materiala zelo ugodne, pričakuje pa se, da bodo še naraščale – čistilna akcija se torej zagotovo izplača.