krediti v švicarskih frankih

Krediti v švicarskih frankih ter vse podrobnosti

Trgovina in storitve

Pred nekaj leti se je precej kreditojemalcev odločilo za kredite v švicarskih frankih. Ti so bili v določenem obdobju še posebej zaželeni in privlačni, saj so obljubljali nižje stroške iz naslova kreditnih obveznosti. Pred kratkim pa je sodišče vse kredite v švicarskih frankih razveljavilo.

Vas zanima, zakaj so bili krediti v švicarskih frankih razveljavljeni?

Krediti v švicarskih frankih so bili na podlagi pravnomočne sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije razveljavljeni. Sodišče je namreč odločilo, da omenjeni krediti niso imeli tako imenovanega pravnega učinka, iz te odločbe pa sledi, da so si tisti, ki so kredit vzeli, lahko povrnili vse stroške iz tega naslova. Če je kreditojemalec za povračilo omenjenih stroškov podal zahtevek, so morale banke predplačilo zneska vrniti. Krediti v švicarskih frankih so bili namreč sklenjeni na nepošten način. Kreditne pogodbe se od takrat naprej štejejo za nične – lahko v celoti ali pa vsaj v tistih delih, kjer so zapisani nepošteni pogoji. Kreditojemalci so bili zavedeni in oškodovani – več podrobnosti o tej tematiki pa v nadaljevanju.

Kaj pa v primeru, ko kreditne pogodbe v švicarskih frankih še niso bile odplačane oziroma se še vedno odplačujejo?

Vsak kreditojemalec, ki je podpisal kreditno pogodbo v švicarskih frankih, ima pravico, da kredit zamrzne na podlagi začasne odredbe. Na podlagi zamrznitve kredita mu v prihodnje ni treba več odplačevati kredita. Bistveno pa je, da kreditojemalec pravočasno ukrepa in tako prepreči zastaranje pravice. Večinoma so se kreditne pogodbe v švicarskih frankih podpisovale med letoma 2003 in 2008.

Kdaj je sodišče odločilo, da so kreditne pogodbe v švicarskih frankih nične?

Odločno o razveljavitvi pogodb je sodišče sprejelo leta 2023. odločba zelo jasno opredeljuje, da so pogodbe sklepali na nepoštene načine, saj so vključevale nekatere nepoštene pogoje. Skladno s pravno sankcijo za nepoštene pogodbene pogoje pa so bile kreditne pogodbe razveljavljene bodisi v celoti bodisi v tistem delu, ki je vseboval nepoštene pogodbene pogoje. Sodišče je svojo odločitev sprejelo na temelju zaščite potrošnikov oziroma strank, ki so bile v primerih ter kreditov oškodovane. Odločba temelji na zakonih, ki urejajo varstvo potrošnikov, njihove pravice in druga podobna pravna področja. Dodajmo še, da predpise v zvezi z nepoštenimi pogodbenimi pogoji določa Evropska unija. Vrhovno sodišče se je ob svoji odločitvi sklicevalo tako na slovensko kot evropsko zakonodajo.

krediti v švicarskih frankih

Na kakšen način je sodišče odločalo o nepoštenosti pogodbenih pogojev?

Sodišče se je ob presoji nepoštenih pogodbenih pogojev opiralo tudi na sodno prakso, na podlagi katere se je izkazalo, da so bili potrošniki oškodovani. Sodna praksa namreč služi kot instrument za vzpostavitev zgledov in načina ravnanja, na katere se pri raznih odločitvah (poleg zakonodaje same) opira sodišče. Pri kreditnih pogodbah v švicarskih frankih je šlo za kršenje načela preglednosti, poštenosti ter ravnotežja med obveznostmi in pravicami pogodbenih strank.

Kaj je bilo problematično pri sklepanju pogodb v švicarskih frankih?

Naj omenimo, da same kreditne pogodbe v tujih valutah niso sporne. Skozi čas so se namreč velikokrat sklepale in so bile popolnoma veljavne. Kreditne pogodbe v švicarskih frankih pa so bile sestavljene na način, da so zavajale kreditojemalce. Banke bi morale pred podpisom izpolniti svoje obveznosti in strankam pojasniti vsa tveganja, ki izhajajo iz podpisa kreditnih pogodb v švicarskih frankih, česar pa niso storile. Kreditojemalci bi morali biti v celoti obveščeni o vseh negativnih posledicah, do katerih lahko pride ob spremembi tečaja. V primeru kreditnih pogodb v švicarskih frankih je prišlo do asimetrije informacij, saj stranke niso bile seznanjene z možnimi negativnimi posledicami. Banke bi morale strankam jasno razložiti vse potencialne scenarije in jih zaščititi pred škodo, ki bi lahko nastala zaradi sprememb menjalnega tečaja.

Katere informacije bi morale banke torej predstaviti kreditojemalcem?

Banke bi morale v zvezi s krediti v švicarskih frankih zelo jasno opredeliti in predstaviti podrobnosti ter tveganja, ki izhajajo iz podpisa kreditnih pogodb v valuti, ki je tuja. Banke niso ravnale pošteno: tistim, ki so jemali kredite, niso povedale za morebitne negativne posledice, ki jih lahko kreditojemalci pričakujejo v prihodnosti. Ti so seveda gledali na lastne koristi in želeli, da bi plačevali nizke obroke kreditov. A ti so se zaradi spremembe menjalnega tečaja precej povišali. Ker stranke o tem niso bile dobro obveščene, tako visokih zneskov niso več zmogle odplačevati. Na vse skupaj je postalo pozorno tudi sodišče. Odločilo je, da so bile za vso zmedo v zvezi s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih odgovorne banke, kreditojemalci pa so bili zavedeni ter ne dovolj obveščeni o vsem, kar so kreditne pogodbe oziroma krediti v švicarskih frankih vsebovali.

Kdo vam lahko pomaga, če ste bili tudi sami oškodovani zaradi podpisa kreditne pogodbe v švicarskih frankih?

Naj najprej poudarimo, da so bile stranke, ki so (v nevednosti) podpisale kreditne pogodbe v švicarskih frankih, resno oškodovane in zavedene. Če ste se tudi sami znašli med njimi, vam svetujemo, da se za pomoč obrnete na odvetnika za odškodnine. Zavedati se morate, da je bilo ogromno strank v enakem položaju in jim je uspelo povrniti vse stroške, ki so nastali zaradi podpisa kreditnih pogodb v švicarskih frankih. Odvetnik za odškodnine vas bo vodil skozi celoten postopek povrnitve stroškov ter vam bo znal ustrezno svetovati. Pomagal vam bo, da boste prejeli maksimalno izplačilo odškodnine in povrnitev vseh nastalih stroškov.

Povračilo stroškov oziroma njihovo izplačilo vam po zakonu pripada. Niste namreč bili ustrezno obveščeni o posledicah morebitnih sprememb menjalnega tečaja. Banke bi morale sprejeti odgovornost in vsaki stranki še pred podpisom kreditne pogodbe ustrezno predstaviti vse podrobnosti ter vsakega posebej obvestiti o morebitnih posledicah podpisa. Kreditojemalci so pogodbe podpisovali, ker so bili prepričani, da bodo nizki obroki plačevanja zanje finančno ustrezni, a ta predvidevanja so se izkazala za napačna. Krediti v švicarskih frankih oziroma obroki so se sčasoma povečevali, kreditojemalci pa so bili na slabšem kot spočetka. Banke so jih potisnile v nezavidljiv finančni položaj, zdaj pa imajo stranke pravico, da zahtevajo povrnitev vseh stroškov.