Z revizijo do manjšega tveganja v poslovnem svetu

Ključno vlogo pri proračunskih uporabnikih igra notranja revizija poslovanja. Njena naloga je zagotavljanje neodvisnih zagotovil, ki varujejo poslovanje organizacije pred tveganji, ter svetovanje in priporočanje ukrepov za izboljšanje poslovanja. Zato je pomembno, da proračunski uporabniki izkoristijo storitve notranje revizije, da se izognejo tveganjem v poslovnem svetu.

Vloga in naloga notranje