Johannes Kepler

Zanimivosti

Johannes Kepler je večinoma študiral tehnologijo in malo klasike. Rodil se je 17. decembra nekje v 16. stoletju. Šolal se je na Univerzi v Tübingenu. Na njegove raziskave so vplivale teorije Nikolaja Kopernika in Michael Maestlin. Leta 1596 je predstavil svoja astronomska dela, ki jih je dosegel iz pomočjo teorij Nikolaja Kopernika.

Johannes-Kepler-1

Njegovo najpomembnejše delo v tistem času je govorilo o geometrijskih prednosti. Nekaj časa je bil zaposlen kot profesor matematike in astronomije, delal je v Gradcu okoli 6 let, bil je izgnan zaradi protestantske vire. Johannes Kepler je leta 1609 objavil knjigo o svojih teorijah o ravnini, o tej teoriji je raziskoval leta 1602, notri je zapisal tudi njegov zakon o ekliptičnem gibanju, ki jo je odkrival leta 1605. Pozneje v letu 1619 je začel raziskovati gibanje planetov. Kmalu po tem je izdal knjigo, v to knjigo je zapisal svoj 3. Keplerjev zakon. Nekaj let pozneje je objavil še eno knjigo o njegovih teorijah in raziskavah. Johannes Kepler je nekje v letu 1624 izdal svoje tablice, imenoval jih je Chilias Logarithmorum ad totidem Numerus Rotundus, v teh tablicah je razložil kako izračunati logaritem. Nekaj let pozneje je izdal tablice Rudolfa, na teh tablicah so bile različne tabele ampak vse so bile narejene za logaritem. Keplerjevi zapiski o njegovih raziskava so pomagale Newtonu pri zakonih gravitacije.

Johannes-Kepler-2

Johannes Kepler je izumil in razvil infinitezimal, to pomeni da prispeval na področju optike in iz tem izumom je postal tudi predhodnik integriranih računov. Nekatere teorije Johannesa Keplerja so govorile o tem da planeti med premikanjem ustvarjajo harmonično ali sferno glasbo. Prvi od Keplerjevih zakonov govori o tem da planeti krožijo okoli sonca in ne po krožnici, v tem zakonu je poimenoval dve točki, prva je bila točka, ki je blizu sonca in imenoval jo je prisončje ali perihelij, točka, ki je pa oddaljena od sonca pa odsončje ali afelij. Njegov drugi zakon govori o tem da se planeti ne gibljejo enakomerno in da se planeti gibljejo hitreje ko so blizu sonca in počasneje ko so oddaljeni od sonca. Njegov  tretji in zadnji zakon govori o tem da je hitrost planeta odvisna od oddaljenosti njegove tirnice, ugotovil je da na njihovo gibanje in oddaljenost vpliva gravitacija sonca. Nekaj svoji teorij mu ni uspelo dokazati, Isaac Newton je se je učil njegove zakone in jih tudi raziskoval naprej in tako je dokazal nekaj njegove teorije, ki jih Kepler sam ni mogel. Johannes Kepler je umrl 15. novembra leta 1630 v Regensburgu.