pravo

Pravo – študij, ki vam odpira mnoga vrata

Zanimivosti

Pridobiti željeno izobrazbo in izvajati poklic, ki nas zares veseli je največ, kar lahko storimo na svoji karierni poti. Danes različni izredni študijski proigrami omogočajo, da ljudje tudi v odrasli dobi vpišejo željen študijski program. Eden takih je tudi pravo na Fakulteti za pravo in poslovne vede. Zakaj se nebi tudi vi odpravili na pot do uspeha in uresničili sanje, ki jih v mladih študijskih letih iz takšnih in drugačnih razlogov niste uspeli? Gre za na novo uveden magistrski študij prava, ki bo ustvaril nove generacije zanesljivih in z znanjem opremljenih pravnikov. Preverite, kaj vam program ponuja in se pridružite vsem, ki si v svojem življenju želijo doseči nekaj več.

Spoznajte Katoliški inštitut

Program pravo se izvaja na Fakulteti za pravo in poslovne vede, ki je del Katoliškega inštituta. To je mlada visokošolska ustanova, ki pa se že zelo uspešno vceplja v večstoletno tradicijo katoliških univerz. Prav te pa so odgovorne za začetke visokošolskega študija na Slovenskem. Po svetu danes poznamo že več kot 300 katoliških univerz in čez 1000 drugih katoliških visokošolskih ustanov, ki se med seboj aktivno povezujejo na različnih ravneh. Tako ravno katoliško visoko šolstvo v svetu predstavlja pomembno intelektualno moč, njihovi diplomanti in magistranti pa izredno usposobljeno delovno silo, ki bo krojila prihodnost naše družbe.

pravo-1

Na fakulteti sta se z začetka izvajala dva študijska programa – izredni (redni) študij ekonomije in študij poslovnih ved. Pred kratkim pa so dodali tudi nov magistrski študijski program prava. Vpis na fakulteto poteka vsako leto, študentje pa se vpisujejo na dodiplomsko in na podiplomsko stopnjo. Dodiplomski študij ekonomije traja 3 leta in obsega 180 točk, magistrska študija (izredni in redni študij prava in poslovnih ved) pa trajata dve leti. Vsi trije programi se izvajajo v skladu z mednarodno uveljavljenim Bolonjskim procesom, kar pomeni, da so med seboj v določenih kriterijih poenoteni, študentje pa lažje preidejo iz ene smeri na drugo.

Profesorji in ostali strokovni delavci na Katoliškem inštitutu si prizadevajo za kakovostno podajanje učne snovi, ki je ključ do pridobitve kvalitetnega znanja. Študentje se zelo pogosto udeležujejo najrazličnejših izmenjav v sklopu programov ERASMUS+ in CEEPUS ter izmenjav med katoliškimi univerzami iz celega sveta. Na tak način bistveno pripomorejo k postavljanju zdravih in trdnih temeljov, ki so nujni za izgradnjo bogate in uspešne kariere.

Opis programa pravo

Pravo je relativno mlad program na Katoliškem inštitutu, saj so ga uvedli pred kratkim. Vendar pa je požel neverjetno veliko zanimanja in zaradi visokega potenciala postal med študenti izredno priljubljen. Vpišete ga lahko na podiplomski stopnji, torej gre za magistrski program – naziv, ki ga pridobite po njegovem zaključku je mag. prava.

Program pravo traja dve leti ali štiri študijske semestre. Obsega 120 ECTS kreditnih točk, pogoj za uspešen zaključek in pridobitev naziva pa so opravljene vse obveznosti in napisana ter uspešno zagovarjana magistrska naloga. Program pravo je sestavljen po pravilih bolonjskega procesa. To pomeni, da je mednarodno popolnoma primerljiv s programi v Sloveniji in v državah Evropske unije. To je hkrati tudi izredno velika prednost, saj lahko študentje brez večjih težav svoje šolanje ali del šolanja opravijo tudi v tujini.

pravo-2

Zakaj študirati pravo

Večina študentov, tako rednih kot tudi izrednih, se za dotični program odloči predvsem zaradi neverjetnega potenciala. Svojo kariero si lahko s priznano magistrsko diplomo zgradijo tako na domačih kot tudi tujih tleh. Njihovi magistranti se najpogosteje zaposlijo v priznanih odvetniških pisarnah, pravnih inštitutih ali pa se podajo na uspešno samostojno pot. Gre torej za odlično izhodišče za napredek in rast v poklicni karieri.

Po končani II bolonjski stopnji, lahko svoje šolanje nadaljujete z doktorskim študijem na domačih in tujih visokošolskih zavodih. Slednje vam omogoča predvsem mednarodna priznanost Katoiškega inštituta in njegovo povezovanje z ostalimi spoštovanja vrednimi univerzami povsod po svetu.

Poleg temeljnih učnih kompetenc, se boste lahko tekom študija vpisali na najrazličnejše izbirne predmete, svoje ipraktične izkušnje pa pridobivali v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+) in ob sodelovanju s svetovno priznanimi pravnimi strokovnjaki. Izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti podpira specializirana knjižnica s področij podjetništva, ekonomije in financ, prava, filozofije in etike. Med samim študijem se ves čas izvaja podarek na:

  • temeljnih etičnih normah,
  • javnem nastopanju,
  • samostojnem in timskem delu,
  • poglobljenem razumevanju ustavno-pravnih norm in človekovih pravic,
  • poglobljenem razumevanju domačega in mednarodnega prava (javna uprava, kazensko, pogodbeno, finančno in davčno pravo ter pravo Evropske unije).

Zakaj nebi tudi vi izbrali študij z dodano vrednostjo in tako stopili na pot k svojim sanjam? Srečno!