sončna elektrarna

Sončna elektrarna je prihodnost energetike

Zanimivosti
Sončna elektrarna je odličen način pridobivanja obnovljivega vira električne energije s pomočjo sonca. Se pa pri ljudeh nemalokrat pojavljajo številna vprašanja, ki zadevajo različne aspekte – koliko sončna elektrarna sploh stane, kako poteka njena izgradnja, koliko električne energije proizvede in koliko lahko z njeno pomočjo prihranimo. Ker pa so ljudje vedno bolj ozaveščeni in kritični, se jih veliko sprašuje tudi, ali sončna elektrarna vpliva na njihovo zdravje? Več v nadaljevanju.
Prednosti sončne elektrarne
  • s sončno elektrarno brezplačno proizvajamo električno energijo, ki jo lahko nato uporabimo za ogrevanje, hlajenje ter za vse ostale električne potrošnike, ki jih imamo v svojem domu. Ker se je cena elektrike v zadnjem času precej dvignila, je sončna elektrarna dobrodošla naložba pri vsakomesečnem varčevanju. Že prvi mesec po izgradnji elektrarne se nam na položnici za elektriko nasmiha nižji znesek,
  • prednost: izgradnja sončne elektrarne je sicer, iz finančnega vidika, kar zalogaj. Vendar pa gre za investicijo, ki se uporabniku povrne v  sedmih do osmih letih od njene izgradnje. Po preteku tega obdobja pa uporabnik nima več stroškov za električno energijo,
  • prednost: ker si vedno bolj prizadevamo za ohranitev okolja in našega planeta, si tudi država prizadeva, da bi se čim več potrošnikov električne energije odločilo za montažo lastne sončne elektrarne. Tako lahko potrošnik ob nakupu pridobi Eko subvencijo iz Eko sklada, v višini 180 evrov na kilovat instalirane moči. Poleg tega številni ponudniki za izgradnjo sončne elektrarne ponujajo ugodne krediti s subvencionirano obrestno mero. To pomeni, da imate možnost odplačevati investicijo kar s prihranki pri stroških električne energije.
soncna-elektrarna-1
Ali je sončna elektrarna škodljiva?
Sončna elektrarna seveda predstavlja vir elektromagnetnega sevanja – prav tako kot ostali električni vodniki. Kar seveda ni nič čudnega, saj ravno zaradi tega sevanja tudi opravlja svojo funkcijo. Statično električno in magnetno polje nastajata kot posledica enosmerne napetosti fotonapetostnih modulov in povezovalnih kablov do razsmernikov. Vendar pa je električno polje, ki ga proizvede sončna elektrarna in vpliva na žive organizme dejansko zanemarljivo. Magnetno polje z natančnimi meritvami sicer zaznamo, vendar je tako majhno, da je zanemarljivo v primerjavi z magnetnim poljem Zemlje, ki pa smo mu ravno tako ves čas izpostavljeni. Drug vir elektromagnetnega sevanja pa je še kablovod, ki poteka od razsmernika do elektro omarice. Tudi tukaj je električno polje zanemarljivo majhno. Magnetno polje je, tudi v tem primeru, sicer zaznavno, vendar pri elektrarnah malih in srednjih dimenzij zanemarljivo.
sončna elektrarna 1
Na podlagi vseh znanih meritev in strokovnih mnenj lahko zaključimo, da sončna elektrarna nima nikakršnega bistvenega vpliva na zdravje ljudi in ostalih organizmov. Prav tako pa niso dokazani nobene škodljivi učinki, ki bi jih sončna elektrarna povzročala.
Od odločitve do izvedbe
Sedaj, ko smo razčistili, da sončna elektrarna ne bo škodovala nam ali naši družini, pa si lahko ogledamo še, kako poteka sama izgradnja – od naše odločitve do same postavitve sončne elektrarne. Ko se odločimo za prehod na obnovljive vire energije, pošljemo povpraševanje izbranemu ponudniku, ki nam odgovori z okvirno ponudbo. Nato sledi ogled objekta s strani strokovnjaka. Namen ogleda je izdelava načrta izgradnje in definiranje vseh podrobnosti okoli tega.  Na podlagi dobljenih informacij se okvirno ponudbo dopolni z vsemi detajli, končno verzijo pa mi le še potrdimo. Sledi najdolgotrajnejši korak celotnega postopka – to je priprava vlog in vse potrebne dokumentacije, ki jo potrebujemo za pridobitev Elektro soglasja in Eko subvencije iz Eko sklada. Sama izgradnja sončne elektrarne je sicer zelo hitra, v idealnih pogojih že v roku enega dne, seveda pa se postopek podaljša pri birokratskih zahtevah in dodatnih aktivnostih za brezhibno delovanje elektrarne.
Ko imamo zbrano vso dokumentacijo, pride na vrsto strojna in elektro montaža naše nove elektrarne, ki jo nato upravljalec električnega omrežja priklopi v sistem. Sledi le še povezava na internet in uporabnikovo seznanjanje z uporabo. V roku enega meseca od začetka uporabe pa se bo pridobivanje lastne brezplačne elektrike poznalo tudi na naših položnicah za elektriko.
Ker pa gre vseeno za visok začetni finančni vložek, vam za posamezne elemente sončne elektrarne pripadajo osnovna garancija, ki se ji pridružujejo še podaljšani časi garancij in dodatna jamstva. Za module dobite dodatnih 15 let ali 25 let jamstva, za optimizatorje vam pripada 25 let, za razsmernike pa 12 let. Moduli pa so odporni tudi proti toči. Že z dolžino garancije, ki vam jo ponudnik Ekofrank zagotavlja za svoje sončne elektrarne, lahko spoznate, da gre za zelo kvalitetno izgradnjo vrhunskega izdelka, ki vam bo služil dolga desetletja, prinašal prihranek pri elektriki in poskrbel za bolj čisto okolje. Seveda brez vpliva na vaše zdravje!