Glasbena šola Ljubljana

Glasbena šola Ljubljana – Willems: Kjer se učenje glasbe spremeni v ustvarjalno doživetje

Otroci in družina

Glasba je segment naših življenj, ki bo, ne glede na okoliščine, vedno dvignil naše razpoloženje, pobožal našo dušo ter združeval in povezoval ljudi. Ne glede na to, ali se z njo ukvarjamo ljubiteljsko ali profesionalno, učenje glasbe prinaša številne pozitivne učinke na naš razvoj in počutje. Zlasti pa je to pomembno v dobi otroštva, ko že samo poslušanje glasbe, kaj šele učenje igranja na glasbila, bistveno vpliva na kognitivni razvoj.

Morda vaš otrok že kaže interes za učenje določenega glasbila, petja ali plesa? Zaradi vseh pozitivnih učinkov, ki jih ima glasba na otrokov razvoj, nikar ne odlašajte in ga pri tem interesu podprite ter spodbujajte. Pri tem pa vas lahko celovito podpre tudi glasbena šola v Ljubljani, ki bo vašemu otroku nudila vse, kar potrebuje za razvoj svoje glasbene poti.

V tem članku vas bomo seznanili z vsemi prednostmi, ki jih s sabo prinese učenje glasbe, nato pa vam bomo predstavili edinstveno zasebno glasbeno šolo v Ljubljani, njen koncept in vizijo.

Otrok in učenje glasbe

Učenje glasbe lahko izboljša tudi splošni šolski uspeh

Kot smo že omenili, ima glasbeno udejstvovanje mnogo pozitivnih učinkov na otrokov razvoj. To so:

 • Kognitivni razvoj

Učenje glasbe izboljšuje različne kognitivne spretnosti, kot so spomin, pozornost, reševanje problemov in prepoznavanje vzorcev. Spodbuja možgansko aktivnost, izboljšuje prostorsko-časovne spretnosti ter spodbuja ustvarjalnost in kritično razmišljanje.

 • Jezikovne in pismene spretnosti

Glasbena vzgoja prispeva k razvoju jezika in pismenih spretnosti. Otroci, ki se ukvarjajo z glasbo, imajo pogosto boljšo fonetično zavest, besedni zaklad in bralne sposobnosti. Učenje pesmi in besedil spodbuja jezikovno razumevanje in izgovorjavo.

 • Čustven in socialni razvoj

Glasba omogoča izražanje čustev in otrokom pomaga raziskovati ter razumeti svoja čustva. Poveča lahko samozavest, samospoštovanje in samodisciplino. Sodelovanje pri glasbenih dejavnostih spodbuja ekipno delo, sodelovanje in empatijo, saj se otroci učijo poslušati in učinkovito komunicirati z drugimi.

 • Motorične spretnosti

Igranje glasbil vključuje zapleteno koordinacijo med očmi in roko ter fine motorične spretnosti. Izboljšuje gibčnost, moč prstov in koordinacijo med rokama. Redna vaja pomaga razvijati mišični spomin, kar vodi v večjo motorično spretnost.

 • Boljši šolski uspeh

Številne študije so pokazale pozitivno povezavo med glasbeno vzgojo in akademskimi dosežki. Učenje glasbe lahko izboljša matematične spretnosti, logično razmišljanje in prostorsko-časovne sposobnosti, kar pozitivno vpliva na uspeh pri predmetih kot sta matematika in znanost.

 • Kulturna ozaveščenost

Glasba otroke izpostavlja različnim kulturam, tradicijam in glasbenim slogom z vsega sveta. To spodbuja spoštovanje do različnih umetniških oblik in širi njihovo razumevanje sveta.

 • Disciplina in upravljanje s časom

Učenje glasbila zahteva redno vajo in predanost. Otroci tako razvijajo disciplino, potrpežljivost in vztrajnost.

Glasbena šola Ljubljana (Willems)

V naši čudoviti prestolnici na obrobju ljubljanskega barja že vrsto let deluje zasebna glasbena šola, katere koncept je zasnovan na pedagoških načelih slovitega glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa. Ta zasebna glasbena šola se ponaša z dvema uspešno uveljavljenima programoma, ki pa sta drugačna ob kurikuluma za javne glasbene šole. Poleg blejskega Glasbenega centra DO re mi ostaja edina tovrstna glasbena šola v Sloveniji.

– Ljubezen do glasbe in ustvarjanja

Zasebna glasbena šola Edgarja Willemsa je hram glasbe, v katerega otroci in pa tudi odrasli prihajajo spoznavati temeljne zakonitosti glasbe, kako se je učiti ter k njej pristopiti, da z njo začutiš ljubezen, jo znaš poslušati, doživljati in ustvarjati. V tej glasbeni šoli se zavedajo, da to, kar se otroci učijo, ni lahko, saj je za usvajanje glasbenega znanja potrebno veliko vztrajnosti, dela, podpore staršev, dobrega vzdušja in predvsem – znanja ter srčnosti učiteljev.

Že sam sprehod po njihovih prostorih vas bo navdal z občutki sproščenosti in veselja. Vendar pa njihovi strokovni pedagogi poudarjajo tudi dejstvo, da ne glede na to, koliko znanja otrokom da glasbena šola (Ljubljana), se mora duh potrpežljivosti in vztrajnega dela odražati predvsem doma.

– Glasbena doživetja

V sklopu izobraževanja, ki ga ponuja ta zasebna glasbena šola, se otroci vključujejo tudi v razne aktivnosti in doživetja. Predvsem radi imajo njihove tabore in gostovanja v okviru mednarodnih povezav (Italija, Švica, Francija, Španija, Islandija …). Glasbena šola Ljubljana (Willems) je tudi aktiven član Mednarodne federacije Willems, zato so medšolska povezovanja in sodelovanja z odličnimi tujimi pedagogi ter umetniki pomemben doprinos k širjenju glasbenih obzorij učencev.

– Redne predstavitve in nastopi

Mladi glasbeni nadbebudneži, ki jih poučuje glasbena šola Ljubljana, se nekajkrat letno radi predstavijo z nastopi, denimo pred božičem v Cankarjevem domu in spomladi v Slovenski filharmoniji. Na koncertih tako ta zasebna glasbena šola predstavi svoje talentirane najmlajše in najstarejše člane zborčkov, zborov in orkestrov, nastopijo pa tudi solisti in komorni glasbeniki.

Strokovnost in srčnost učiteljev ter vztrajnost in potrpežljivost v domačem okolju so kombinacija za uspeh

Zasebna glasbena šola z edinstvenim konceptom

Pedagoški pristop, ki ga izvaja zasebna glasbena šola Edgarja Willemsa, deluje po principu metodološkega sistema, ki je namenjen celoviti glasbeni vzgoji in vsestranskemu oblikovanju človeške osebnosti.

Pristop je zasnovan na temeljnih načelih:

 • zavedanja tesne povezave glasbe, človeka in kozmosa
 • spoštovanja naravne ureditve in njenih obstoječih hierarhičnih zakonih
 • vodenja didaktične dejavnosti, ki upošteva predvsem bistvene glasbene elemente in ne le njihovega površinskega videza
 • vodenja glasbenega razvoja, ki posnema napredovanje v maternem jeziku

Učinkovit pedagoški pristop

Zadovoljni starši pričujejo, da je kakovost poučevanja, ki ga izvaja glasbena šola Ljubljana po metodi Edgarja Willemsa, vedno tesno zvezana z metodo in učiteljem. V mnogih pogledih ta pedagoški pristop deluje bolj smiseln kot tradicionalni pristopi, saj

 • povezuje glasbeno s telesnim
 • tankočutno, krhko in raznoliko odpira otroška ušesa in možgane
 • se svet glasbe otroku odpira naravno, brez prisile

K vsemu temu pa piko na i dodajo še strokovni učitelji, polni energije in predanosti, za katere je težko z zagotovostjo trditi, ali jih žene ljubezen otrok ali do glasbe, ali pa je ravno kombinacija obeh tista gonilna sila njihove zavzetosti.

Uvajanje, solfeggio in učenje inštrumenta

Glasbena šola Ljubljana izvaja dva programa:

 • Glasbeno uvajanje

Glasbena šola Ljubljana (Willems) najmlajšim ponuja glasbeno uvajanje, za katerega sami pravijo, da je kot dolg sprehod po pokrajinah človeških spoznanj in dognanj, namenjenih najmlajšim ter njihovemu celovitemu srečevanju z glasbenimi vsebinami. Pri tem jih vodijo izkušen in strokoven pedagog, premišljeno zasnovana pedagoška načela in navsezadnje seveda glasba.

Ta program je namenjen otrokom od treh do osem let, njegovo trajanje pa je odvisno od starosti otrok, ko se v program vključijo. Delo poteka v majhnih skupinah, ki vključuje od 8 do 10 otrok.

Glasbene zakonitosti in principe otroci usvajajo skozi vodeno igro in delo, kjer se metodično vključujejo ritmična, melodična in harmonska znanja. Hitreje, ko otrok začne stopati po tej poti, bolj globoko se vanj zasidrajo doživetja ob glasbi in posledično jih lažje povezuje v starejši dobi. Program je namenjen kakovostni pripravi na nadaljnje učenje inštrumenta in vključuje nauk o glasbi ter solfeggio.

Po zaključku glasbenega uvajanja pa otroci napredujejo v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu ter nadaljujejo s poukom izbranega glasbila. Učijo pa se tudi »živi solfeggio« po Willemsovih načelih.

Ta zasebna glasbena šola učence po zaključku uvajanja lahko tudi kakovostno pripravi na uspešno opravljen sprejemni izpit za vpis v javno glasbeno šolo.

 • Glasbena vzgoja

V ta program se lahko vključijo otroci, ki so uspešno opravili predhodni program (uvajanje).

 • Sollfegio

»Živ solfeggio« je najbolj izstopajoč segment metodologije te glasbene šole. Solfeggio, ki ga poučuje glasbena šola Ljubljana, je zasnovan na tezi, da je potrebno otrokom glasbene vsebine podajati v okviru žive glasbe – ob poslušanju velikih glasbenih del, ustvarjanju, petju in gibanju. Seveda pa k temu sovpada tudi glasbeno opismenjevanje.

 • Inštrument

Otroci lahko izbirajo med učenjem veliko inštrumentov – od klavirja, violine, viole, violončela, kljunaste in prečne flavte pa do saksofona, klarineta, roga in fagota. Pouk poteka na individualnih učnih urah dvakrat tedensko. Izredno spodbuja se tudi skupinsko muziciranje, saj se ob tem učenci navadijo sodelovanja in poslušanja drug drugega. V sklopu tega se torej oblikujejo komorne sestave, pevski zbori in šolski orkester.

Ob skupinskem muziciranjem učenci razvijajo občutek za sodelovanje in poslušanje drug drugega

Glasbena šola Ljubljana – Willems bo vašemu otroku zagotovo nudila najboljši možni prostor in podporo pri razvoju njegove glasbene poti in ga bo obogatila z vrednotami, ki so pomembne na vseh področjih delovanja  – samozavest, ustvarjalnost, doslednost in sproščenost nastopanja.

Če vas ta zasebna glasbena šola, njihov program in vizija zanimajo, vabljeni, da z njimi stopite v kontakt ter se dogovorite za uvodni sestanek. Prepričani smo, da bo njihov pristop na vas naredil velik vtis.